söndag 28 februari 2010

Tesalong medhistoriska förtecken

Huseby Bruk har en speciell plats i mitt hjärta. Den spännande historien, den unika bruksmiljön, den välordnade parken och den fantastiska naturen gör Huseby till ett unikt besöksmål.

Florence Stephens, brukets sista ägarinna, testamenterade Huseby Bruk till den svenska staten, med uttryckligt önskemål att "byggnader på Huseby bör iståndsättas och väl underhållas samt till sin karaktär i möjligaste mån bibehållas, till erinran om dem som där bott och verkat och sammanbragt samlingarna.

Vid frökens bortgång 1979 övertog staten förvaltningen och 1996 bildades Huseby Bruks Intresseföreningen med uppdraget att utveckla bruket som besöksmål. Landshövdingen har av tradition varit ordförande i föreningen som med begränsade ekonomiska resurser ansvarat för evenemang och de publika aktiviteterna.

De gångna två åren har föreningen tillsammans med Statens Fastighetsverk, Växjö och Alvesta Kommun drivit ett utvecklingsarbete med syfte att stärka Huseby som motor i turist- och besöksnäringen i regionen. Ett av delmålen, ökad samverkan med regionen nåddes i fredags. Växjö och Alvesta kungjorde vid en högtidlig tesalong, i slottets bibliotek, att man beslutat bilda ett gemensamt driftbolag för bruket Huseby Bruk AB. Därmed går utvecklings- och strategiarbetet, inte bara för bruket, utan för hela regionen in i en ny spännande fas. Följ utvecklingen och allt vad som händer på Huseby genom att klicka dig vidare till www.husebybruk.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar