lördag 20 februari 2010

Sprudlande glad!

Enträget arbete lönar sig! Vid styrelsemötet på Vinnova i torsdags står det klart att både ledningens och styrelsens ambition är att bättre svara upp mot de små och medelstora företagens behov. Och då pratar vi om mogna innovativa företag, inte bara forsningsintensiva avknoppningar från universiteten. Vi behöver fler företag med viljan att växa. I de etablerade företagen med både marknad och organisation är ledtiden från innovation till kommersialisering förhållandevis kort. Det måste vi bli bättre på att ta tillvara.

Vinnovas tydliga ställningstagande tillsammans med en massiv insats för en nationell innovationsstrategi i projektet "Innovation för tillväxt" gör att jag ser positivt på den utveckling av näringslivet vi måste göra. Goda villkor för de stora företagen och en öppen dörr för de mindre. Men än återstår mycket arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar