torsdag 4 februari 2010

Tajt schema och snökaos är ingen bra kombination

Under Entreprenörskapsforums Småföretagardagar i Örebro var innovation, förnyelse och entreprenörskapets viktiga betydelse för tillväxt och välfärd det återkommande tema. Och efter samtalet mellan två unga entreprenörskapsforskare och näringsminister Maud Olofsson och oppositionens motsvarighet Tomas Eneroth finns hopp att de viktiga frågorna varifrån jobben kommer också blir en valfråga.

Idag kommer Residenset att öppnas upp för tre stora och viktiga möten – Framtid Kronoberg med utbildning som tema, samtal med alla kommunföreträdare om integration och ensamkommande barn och framåt kvällen fylls salongerna med ett 60-tal unga tjejer som är nyfikna på eget företagande. Det är fantastiskt att kunna erbjuda Residenset som mötesplats, men just inför den här dagen hann jag bli ordentligt nervös. En stund i går kväll såg det ut som jag skulle bli kvar på stationen i Mjölby. Vintern och snökaos ställer till det. Eftersom alla dagens möten börjar med den högtidliga utdelningen av 2009 års jämställdhetspris är jag glad att jag efter många turer ändå kom hem sent i natt.

2009 års jämställdhetspris går till SIP, samhällsförändring i praktiken, som är ett paraplynätverk. Man driver projekt, stödjer föreningsverksamhet och arbetar med uppdrag inom olika områden, till exempel kultur, entreprenörskap, föreningar, jämställdhet, utbildning och internationella frågor.

Motivering till priset
Genom ett flexibelt och engagerande arbetssätt uppmuntrar Nätverket SIP unga människors företagsamhet och entreprenörskap där särskilt unga kvinnor fått ett stöd i att växa. Nätverket SIP har varit inspiratör i arbetet med Bevisboken, en skrift om jämställdhet som främst vänder sig till unga män, samt till bildandet av föreningen Grrl Tech där fokus ligger på hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas på bred front.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar