tisdag 16 februari 2010

Rådet Näringsliv & Utveckling sjösatt

Jag kan inte annat än glädjas åt den utveckling och attitydförändring som börjar bli så synlig. Attityden till entreprenörskap, attityden till de små företagens roll och den sakta men säkert förändrade attityden till näringslivet som en del av den globala utvecklingen.

Ett synligt och konkret steg i det senare, är regeringens tillsättande av Rådet för Näringsliv och Utveckling. Tillsammans med Statssekreterare Joakim Stymne, Gunnar Wieslander och Jöran Hägglund ska ledamöterna inom ramen för rådet lära av varandra och finna vägar för att bättre ta tillvara näringslivets erfarenheter, kunskap och idéer att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat, ökad handel och investeringar i utvecklingsländer. De observatörer, som vi fått möjlighet att bjuda in till rådets möten, kommer att följa arbetet och blir också en länk till den operativa NU-gruppen. Jag har valt att utse Maria Nilsson, Regionförbundet Södra Småland till ”min” observatör och hoppas vi ska kunna bidra till kreativa diskussioner i rådet, men också förmedla det framåtriktade arbetet till våra respektive nätverk.
Rådet består av;

Kristina, Landshövding, Kronobergs län
Andersson, Renée, Etik- och miljöansvarig, Indiska
Asplund, Ola, Utredningschef, IF Metall
Berg, Ulf, Verkställande direktör, Sveriges exportråd
Sven-Åke Hellgren, Ordförande, Svensk Projektexport
Hägglund, Jöran, Statssekreterare, Näringsdepartementet
Juth, Per, Chef Affärsutveckling, Swedfund International AB
Melin, Albena, Chef Avdelningen för ekonomisk tillväxt, Sida
Molin, Erica, Verkställande direktör, Näringslivets Internationella Råd
Mossberg, Stina, Swedish Consultants
Nyberg, Charlotte, Chef Internationella avdelningen, Stockholms Handelskammare
Persson, Henrik, Direktör affärsområdet Nya Investeringar, Investment AB Kinnevik
Stymne, Joakim, Statssekreterare, Utrikesdepartementet
Wieslander, Gunnar, Statssekreterare, Utrikesdepartementet

Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/5347/a/139581

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar