tisdag 23 februari 2010

Lyft blicken och dra nytta av det du ser!

Jag är av naturen nyfiken, och vill gärna ha koll på det som händer i omvärlden. Kanske har åren med Globaliseringsrådet gjort mig extra lyhörd för det som händer runt omkring oss. Och kanske är det den kunskapen som gör mig lite stressad idag när vi trots krisen inte tar omställningen vi står inför riktigt på allvar. En omställning som kräver mycket av näringslivet, politiker och andra styrande.

Olle Wästbergs, som var en av ledamöterna i Globaliseringsrådet, delar med jämna mellanrum med sig av sin omvärldsbevakning och i hans senaste nyhetsbrev står att läsa;

Företagen har rationaliserat i lågkonjunktur, behöver färre anställda
Trots att konjunkturen vänder kommer inte efterfrågan på arbetskraft att öka i samma takt. Krisen har lärt många företag att arbeta effektivare. Varje lågkonjunktur leder till nya sorters jobb, högre krav och färre anställda för att göra samma sak som fler gjorde förr. På lite sikt har dock Sverige snarast arbetskraftsbrist.

Mängder av enklare jobb är borta från alltid. Det krävs allt mer teoretisk grundutbildning för alla sorts jobb. Sverige har redan idag lägre utbildade arbetare inom industrin än i t ex Tyskland. Att en fjärdedel av varje årskull inte kan visa upp fullständiga betyg från gymnasiet är det största hotet mot både sysselsättning och välfärd. Vi riskerar att få en permanent undersysselsatt grupp samtidigt som vi får slåss med många andra länder om kvalificerad arbetskraft.


Även om vi hört det förut, och utan att lägga några värderingar i påståendet, går det inte att komma ifrån att vi har en hel del utmaningar att ta tag i. Och får jag lova att späda på bilden med nedanstående…..

De nya jobben kommer i 800 000 små- och medelstora tillväxtföretag, men:
 94 procent är mikroföretag
 30 procent vill inte växa
 Leds av världens äldsta företagare
Beroendet av storföretag
 60 största står för 56 procent av förädlingsvärdet
 100 största står för 80 procent av exporten
 Medianstarten för svenska storföretag är 1916

…..så tror jag vi är många som inser att det är dags att snabba upp takten i arbetet med att kraftsamla regioner, politiker och näringsliv och att det inte behövs fler rapporter eller analyser för att förstå. Vi behöver gå från ord till handling och där har projektet Innovation för Tillväxt har en viktig uppgift. Läs mer om på www.iva.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar