måndag 8 februari 2010

Miljö, trä och vita pengar

Efter en innehållsrik helg med invigningsceremoni (läs mer på www.lnu.se), snabbvisit hos lilla Molly och trädgårdsinspektion i ett igensnöat Solliden var det redan i söndags dags för jobb.

De första dagarna denna vecka är det fokus på Småland och framtiden. Swentec, som har regeringens uppdrag att föreslå en effektiv struktur för svensk miljöteknik, samlar under måndagen ett hundratal nyckelpersoner inom området. Efter lunch på Residenset fortsätter vi till Konserthuset där vi för en dialog hur handlingsplanen, som omfattar 82 konkreta förslag, kan bli verklighet. Handlingsplanen hittar du på www.swentec.se.

Ytterligare ett viktigt steg för framtiden och för en hållbar tillväxt hoppas jag att regeringens nya råd för Näringsliv&Utveckling ska bli. Rådet ska bistå regeringen hur det svenska näringslivets erfarenhet och kompetens bäst kan tas tillvara och bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Jag ser fram emot rådets första möte nu på onsdag. Men innan dess hinner jag delta i diskussionen om Träindustrins utveckling, vara ordförande i de viktiga samverkansorganen SAMEB, samverkan kring ekonomisk brottslighet och Livsstil Kronoberg samt delta i Sydlänssamverkansmöte i överförmyndarfrågor.

Som du ser är det som vanligt ett späckat program med skiftande ämnen.

Den detaljerade kalendern hittar du under ”Dialogen” på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar