torsdag 21 januari 2010

Innovativa organisationer – en nödvändighet i den globaliserade världen

Det händer mycket på många olika nivåer. Efter resan till Finland med IVA-gruppen har vi tagit beslut att sjösätta ytterligare en arbetsgrupp inom ramen för projektet ”Innovation för Tillväxt”. Arbetsnamnet är ”Ett effektivt och innovationsfrämjande ledarskap i den statliga förvaltningen". Gruppen kommer att ledas av Christina Lugnet, gd Tillväxtverket.

Syftet är att identifiera vad som idag fungerar bra men framförallt identifiera organisationer och ledare som främjar kreativitet och innovation. Ingredienser som är nödvändiga om Sverige ska ha en chans i den globala konkurrensen. Kul att få vara med i projektet, inte minst med tanke på erfarenheterna från utvecklingsprocesserna på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar