söndag 24 januari 2010

Möte med polisen gav mersmak

Djurskydd och ökad samverkan för bättre djurskydd
Att djur mår bra är en självklarhet för de flesta av oss. Lika självklart är det att ansvaret ligger på den som äger djuren. För tillsynen av djur ansvarar sedan ett år tillbaka Länsstyrelsen. Ett uppdrag som flyttades från kommunerna till oss.
Det innebär att vi är tillsynsmyndighet och ska se till att lagar och förordningar följs. Vid handräckning och omhändertagande träder polisens ansvar in, därför är samarbetet oss emellan viktigt, och i fredags när våra båda organisationer träffades för ett strategiskt samtal beslutade vi att bilda en gemensam arbetsgrupp. Våra uppdrag går i varandra och genom samverkan hoppas vi kunna utnyttja resurserna på bästa sätt. Syftet är att arbeta fram rutiner och arbetssätt som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet.
Under våren hoppas jag att vi också ska kunna bjuda in alla aktörer som på ett eller annat sätt har med djur att göra. Allt för att hitta en gemensam mer effektiv hantering och rapportering av avvikelser och på så sätt skapa ett ökat utrymme för tillsyn och rådgivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar