torsdag 28 januari 2010

Innovativa processer på Länsstyrelsen

Mats Odells uppdrag till mig, när jag tillträdde som Landshövding, var bla att föra in ett modernt ledarskap och entreprenörskap i organisationen. En spännande utmaning. I tider när förändringstakten är större än någonsin och när konkurrensen från omvärlden är stenhård gäller det att hänga med – som medarbetare, som företag och som myndighet. Kan inte vi svara upp mot vår omvärlds krav och förväntningar kommer vårt berättigande att ifrågasättas.

På Länsstyrelsen i Kronoberg är vi extremt medvetna om vad som kommer att krävas för att möta framtidens krav. Därför har vi sedan hösten 2007 lagt tid och resurser på ett gediget organisationsutvecklingsarbete. Medarbetarperspektivet är a och o men med 180 medarbetare kan Lennart och jag inte leda själva utan har rustat ledningsgruppen att driva processen. Varje månad träffas alla medarbetare under en förmiddag för inspiration, grupparbete och diskussion. Allt för att bli effektivare i det vardagliga arbetet med handläggning, tillsyn, kontroll och rådgivning.

På medarbetardagen i går handlade det om ”min roll i gruppen” och ”mitt eget ansvar att vilja” – en nyttig påminnelse om att vi alla har något att bidra med och hur viktigt det är att alla verkligen tar sitt ansvar på allvar. Förutom att vi med kunskap om hur vi själva och en grupp fungerar ska bli mer effektiva är syftet att öka innovationskraften i vår organisation.

Att svenska organisationer förstår kraften i det innovativa, det kreativa och det framåtriktande och visionära tror jag är avgörande för att vi i framtiden ska vara konkurrenskraftiga – både som organisation och som nation. Därför sjösatte vi i den nya organisationen fullt ut. Kortfattat innebär den att alla 180 medarbetare får närmare till sin dagliga ledare.

Jag är övertygad om att det med en ledningsfilosofi som går ut på att leda genom andra och där kraften och kreativiteten hos alla tas tillvara ger goda reslutat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar